FELHÍVÁS a CSEPELI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programmal összefüggő módosításának partnerségi egyeztetésére

A 2018. évi XLIX. törvény rögzítette a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Program, mint komplex városfejlesztés tartalmát, és az ennek keretében megvalósuló beruházásokat kiemelten közérdekű beruházásnak és kiemelt budapesti fejlesztésnek minősítette.

A törvény szerint a program részét képező létesítményfejlesztési projektek: Budapesti Xtrém Szabadidő Park, Dunai Evezős Központ, atlétikai edzőpálya (a kiemelt elemek Csepelt érintik), Budapesti Atlétikai Stadion, Budapest Diákváros és a kapcsolódó létesítmények, infrastruktúra és környezetrendezés. Az egyes projektelemek megvalósításához a fővárosi és a kerületi szintű településrendezési eszközöket, így a Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önk. rendeletet (továbbiakban: CSÉSZ) is módosítani szükséges.

A CSÉSZ módosítása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 345/2018. (X.18.)  számú Képviselő-testületi határozata alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) szabályozott módon, tárgyalásos eljárásrenddel, a partnerségi egyeztetés folyamata a Kormányrendelet és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III. 01.) önk. rendelet szerint történik.

Az Önkormányzat partnerségi egyeztetésre bocsátja a CSÉSZ módosításának elkészült tervezetét. A partnerségi egyeztetés keretén belül a Csepeli Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája

lakossági fórumot rendez 2018. november 14-én (szerdán) 17. órakor.

Helyszín: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

1211 Budapest Szent Imre tér 10.

A lakossági fórumon való részvételi szándékot kérjük előzetes bejelentkezéssel jelezni a lenti elérhetőségeken. A bejelentkezéssel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a lakossági fórum nyilvános esemény, ahol kép- és hangfelvétel készülhet, melyhez hozzájárul.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a napirendi ponttal kapcsolatos kérdésköröket érinti.

A dokumentum www.csepel.hu portálon megtekinthető 2018. november 6-tól.

A dokumentum partnerségi egyeztetése során észrevételeket, javaslatokat tehet a lakossági fórumon, vagy 2018. november 22-ig személyesen: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodán (1211 Budapest Kossuth Lajos u. 65.), levélben: Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal címére (1211 Budapest Szent Imre tér 10.), vagy elektronikus úton a partnerseg@budapest21.hu címre.