Kiemelt programként folytatják a csepeli útépítéseket

A csepeli önkormányzat folytatja kiemelt beruházási projektjét, az út-, járda- és csapadékcsatorna-építést a kerületben. 800 millió forint állami támogatással végig megépítik a Királyerdő utat. A Vadgalamb utcában jövő márciusban kezdik el az útfelújítást az Ungvári utca és a Sólyom utca között. A csepeli önkormányzat megbízásából a beruházás bonyolítója a Csepeli Városfejlesztési Kft., a kivitelező cég a Gerulus Kft. A projekt részleteiről Süle László, a Csepeli Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója számolt be lakossági fórumon a Királyerdei Művelődési Házban november 12-én.

A munkálatok megkezdése előtt kamerás állapotfelvételt készít az útépítéssel érintett utcákban a kivitelező cég annak érdekében, hogy utólag ne legyenek vitás helyzetek a lakók és a kivitelezők között. Az állapotfelvétel során a ház utcafronti homlokzatát, a kerítést, a járdát és a ház előtti zöldfelületet mérik fel. Kérik a lakókat, hogy a beruházás ideje alatt a hulladékszállítás zavartalan működése érdekében az érintettek a házszámukat tüntessék fel a kukákon, így a kivitelező mindig a jelzett ingatlanok elé tudja visszahelyezni a hulladéktárolókat.

A Királyerdő úton elkezdték a csapadékcsatorna építését a Hollandi út és a Kövecses utca között. A Hollandi úttól a Kövecses utca között az időjárás függvényében a csapadékcsatorna építését akár két helyszínen is végzik. A járdaépítést a Tihanyi utcától a Hollandi út felé haladva decemberig folytatják, majd várhatóan márciusig befejezik A Királyerdő úton összesen 950 méter járdát, 830 méter csapadékvíz-csatornát, 22-23 tisztító aknát és 13 vízelnyelőt építenek.

Az aszfaltozási munkálatok tervei jelenleg az engedélyeztetésre várnak. Az aszfaltozás tavasszal kezdődhet el. A Királyerdő úton a Hollandi út és a Szentmiklósi út között hat méter széles, megerősített útpályát építenek. A BKK tervei között szerepel, hogy ezen az útszakaszon autóbuszjárat fog közlekedni, ezért ezen a részen fekvőrendőrök elhelyezése nem lehetséges. A Királyerdő út további szakaszait mintegy 4,5 méter szélességben aszfaltozzák le. A lakók részéről felmerült, hogy a várhatóan megnövekedő forgalom miatt forgalomcsillapításra lenne szükség. A beruházók azt tanácsolják, hogy kérésükkel forduljanak a körzetek egyéni képviselőihez. Elhangzott, hogy a munkálatok ideje alatt lesz olyan 2-3 hét, amikor a csatornaépítés miatt a gépkocsi-közlekedést korlátozzák majd. Valószínűleg néhány kevésbé nemes fát kénytelenek lesznek kivágni, de ezek száma csekély. Odafigyelnek a zöldterület helyreállítására.

A Vadgalamb utca Ungvári utca és Sólyom utca közötti szakaszán az időjárástól függően márciusban kezdik el az útfelújítást. Megépítenek 198 méter csapadékvíz-csatornát, 15 víznyelőt, 18 szikkasztót, 380 méteren utat és szükség szerint 760 méteren járdát. Az útfelújításokkal járó kellemetlenségekért elnézést és türelmet kérnek a lakóktól.

A munkálatok során folyamatos kapcsolatot tartanak a lakókkal. Projekttáblákat helyeznek ki, amelyeken tájékoztatják az érintetteket. A kivitelező Gerulus Kft. részéről Vígh Antal Rókus hívható a 06-30-883-8528-as számon, email címe vigh.anatl@gerulus.hu. A Csepeli Városfejlesztési Kft. műszaki ellenőre Melles Emil, száma 06-70-375-8644, email címe melles.emil@varosfejlesztes21.eu. Szintén elérhető Lebák Gábor a 06-70-505-7171-es számon, email címe lebak.gabor@varosfejlesztes21.eu. Lakossági kapcsolattartó Török Emília, száma 06-70-656-6899, email címe torok.emilia@varosfejlesztes21.eu.