Egy védőnő, akinek sok száz unokája van: Gyurcsikné Szabó Ildikó

Negyvenéves védőnői szakmai múltra tekinthet vissza Gyurcsikné Szabó Ildikó, akinek az élete és munkája kis kitérőktől eltekintve mindvégig Csepelhez kötötte. Elvégezte a Bezerédj Egészségügyi Szakközépiskolát, majd az Orvosi Továbbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán szerzett védőnői oklevelet. A továbbiakban egyebek között családvédelmi előadói és családgondozó szakvédőnői szakmai továbbképzésen vett részt. Három évig dolgozott iskolavédőnőként, bevezette középiskoláiban a mellszűrést, majd tapasztalataiból pályázat készült, mellyel országos harmadik helyet ért el.

Amikor öt évvel ezelőtt miniszteri elismerő oklevél adományozására javasolta a kerületi népegészségügyi szakfelügyelő, a méltatásban egyebek mellett ezt írták róla: „Az egészségügytől, a gondozástól, betegápolástól semmi nem téríthette el. A védőnői képzést követően e terület számos oldalát megismerte. A gondozott családok lelkiismeretes ellátása mellett nagy gonddal fordult munkatársai irányába. Pályája során több főiskolai hallgató, kolléganő oktatását vállalta. Tanúbizonyságot tett szervezőkészségéről; csapatépítő szellemiségével igyekszik összekovácsolni a kerület védőnőit. A gyermekorvosok, pedagógusok munkájukhoz kiváló szakembert kaptak személyében. Szakmai, hivatásbeli és emberi hozzáállása példaértékű.”

Lapunknak ezt mondta a kezdeti évekről: „Édesanyám a Csepel Művek orvosi rendelőjében volt írnok, ő oltotta belém a segítségnyújtás szellemiségét, amikor 9-10 éves kislányként elvitt magával egy elsősegélynyújtó tanfolyamra. Tizennégy éves koromtól dolgozhattam, akkortól kezdve nyaranta a gyár II-es kapujánál lévő orvosi rendelő sebészeti részlegén hasznosítottam a tudásomat. Sok sérült ellátásában segédkeztem. Középiskolás éveim alatt hétvégenként a MÁV kórház gyerekosztályán is dolgoztam. Miénk volt a főiskolán a második évfolyam, amelyen védőnői prevenciós szakembereket képeztek. Területi munkásságomat Szigetcsépen kezdtem, majd Szigetszentmiklóson folytattam három évig. 1983 óta dolgozom egy év kivételével Csepelen. Tápiószőlősi egy évem után ifjúsági védőnő lettem Csepelen. Itt sem tétlenkedtem, iskolaorvosom hatására kezdtem el a mellszűrést a középiskolás lányok számára, mely utána az egész országban elterjedt gyakorlattá vált. Harminchét éve vagyok területi védőnő, prevenciós szakember. Feladatköröm a kezdetekhez képest gyökeresen megváltozott, átalakult az élet kihívásainak megfelelően, melyet, úgy érzem, sikeresen megoldottam.”

A családdal a várandós gondozás során kezdődik optimális esetben a kapcsolat. Az anyát tanácsokkal látják el a helyes életvitelről, táplálkozásról, felkészítik a szülésre és a gyermekgondozásra. A tapasztalatok szerint az anyák együttműködőek, szívesen veszik a segítséget. Az újszülött, csecsemő, kisded gondozás időszaka a gyerek hároméves koráig tart, utána a kisgyerek gondozás következik az iskolaérettségi korig.

Gyurcsikné Szabó Ildikó három év híján területi védőnőként dolgozott. Visszavonulhatna, de nem teszi. „Még nem szándékozom nyugdíjba menni, mert tevékenyen szeretek élni. Magánéletemben szívesen sportolok, kirándulok. Munka nélkül hiányoznának az emberek, a kapcsolatok. Ha úgy vesszük, sok-sok unokám van Csepelen, hiszen az édesanyjukat is én gondoztam újszülött koruktól. A szüleik által emlékeznek rám, és ők is – immár felnőttként — felkeresnek tanácsokért. Nekik is születnek gyerekeik, akik pedig már az én dédunokáimnak számítanak, mert védőnőként valamennyien hozzám nőttek.”

Cs. A.